KPN MOTOR CAR

บริษัท KPN MOTOR CAR จำกัด

ผู้นำธุรกิจยานยนต์ครบบงจร บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์คาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจยานยนต์ แบบครบวงจร ตั้งอยู่: 119 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วิลัยทัศน์ การเป็นบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์แบบครบวงจร ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพรถยนต์และบริการที่เป็นเลิศพร้อมสร้างความประทับใจลูกค้าทุกระดับ ให้ดียิ่งขึ้น ให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดของประเทศ

พันธกิจต่อพนักงาน มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง : 119 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

  • วันจันทร์ - วันเสาร์:
    9.00 น. - 18.00 น.
  • วันอาทิตย์:ปิดทำการ